Winnaar Adfiz Prestatie Onderzoek De Zeeuwse: ‘We gaan onze buitendienst uitbreiden’ - 20 January 2021 - 13:30

Het Adfiz Prestatie Onderzoek geeft inzicht in de performance van verzekeraars en helpt hun kwaliteit te verbeteren.

Witwasdossier ABN Amro is een herkansing voor Justitie - 20 January 2021 - 12:00

Het OM en de Fiod willen een signaal afgeven dat bestuurders niet bij voorbaat vrijuit gaan.

Reactie Adfiz, VNO-NCW en Verenigd Zorgcollectief: verbied ‘bushaltecollectiviteiten’ - 20 January 2021 - 11:30

Op de valreep hebben brancheverenigingen Adfiz, VNO-NCW, AWVN en het Verenigd Zorgcollectief gezamenlijk gereageerd op de consultatie over de afschaffing van de collectiviteitskorting.

Geen afspraak gemaakt over de kosten: Kifid halveert factuur - 20 January 2021 - 11:15

Een financieel adviseur en een consument zijn iets te makkelijk met het maken van hun financiële afspraken. Dat levert bonje op over de rekening. De

Curatoren Conservatrix doen uitkeringen van 70% - 20 January 2021 - 11:15

De curatoren van het failliete Conservatrix gaan tussentijdse uitkeringen doen van 70% van het verzekerde bedrag bij verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de